Ķekavas novada domes 2011. gada 11. augusta sēdes lēmums Nr. 1.§ 1. (protokols Nr.15) Saistošie noteikumi Nr.16/2011 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ķekavas novadā"

 

Ķekavas novada domes 2013. gada 18. oktobra ārkārtas sēdes lēmums Nr. 13.§ (protokols Nr. 30) Saistošie noteikumi Nr. 26/2013 "Grozījums Ķekavas novada Domes 2011. gada 16. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2011 "Nodeva par būvvatļaujas saņemšanu Ķekavas novadā"" 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 15. punktu 40% no nodevas par būvatļauju jāmaksā pie būvprojekta akcepta, 60% pie būvatļaujas saņemšanas.

 

Par Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem

 
 
  Drukāt