Par sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kas paredzētas mazāk kā 50 iedzīvotājiem, standartu piemērošanu un vieglo naftas produktu atdalīšanas iekārtu uzraudzību

 

Ķekavas novadā pieņemtie ēku numura plāksnīšu parametri

 

 

Būvvaldē iesniedzamie dokumenti ēkas vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā, ja būvdarbus veicis būvētājs, savām vajadzībām

 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Lietas apliecinājuma ieraksts

Būvprojekta noformēšanas kārtība

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 13. punktu, lūdzam ievērot:

1) būvprojektam, t.sk., projektam minimālā sastāvā, jābūt iesietam cieto (kartona) vāku iesējumā. Minētais, attiecas arī uz:

2)  būvprojekta, t.sk., projekta minimālā sastāvā, beigās jābūt ievietotam lietas apliecinājuma ierakstam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” . Minētais attiecas arī uz: 

NODERĪGAS SAITES:

1. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls kadastrs.lv

Kadastru karte

2. Būvniecības informācijas sistēma (BIS)

BIS datu bāzes karte

BIS datu bāze Ķekavas novadam


  Drukāt