Aktīvi turpinās ielu pārbūves darbi Baložos (pārbūves process augustā)

 

Augustā turpinājās Jaunatnes ielas pārbūves darbi posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai. Šajā mēnesī ir izbūvētas ietves apmales un šķembu nesošā kārta, uzsākti bruģēšanas darbi, brauktuvei izbūvēta šķembu nesošā apakškārta un pabeigta ielas apgaismojuma izbūve. Augusta izskaņā tika turpināti apzaļumošanas darbi, bet septembrī turpināsies bruģēšanas darbi un labiekārtošanas darbi.

 

Arī Uzvaras prospektā turpinās pārbūves darbi. Pēc maģistrālo lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūves posmos no Krišjāņa Barona ielas līdz Baložu ielai un no Zaļās ielas virzienā uz Titurgas ielu, ir izbūvēti atzari uz lietus ūdens uztvērējakām, paralēli turpinot lietus kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu izbūvi no Zaļās ielas virzienā uz Krišjāņa Barona ielu un no Titurgas ielas virzienā uz Lakstīgalu ielai. Kā jau tika ziņots, septembrī satiksmei ir slēgts Uzvaras prospekta posms no Baložu pilsētas pārvaldes līdz Doles ielai, lai izbūvētu maģistrālos lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadus.

 

Uzvaras prospekta kreisajā pusē posmos no Baložu ielas līdz Krišjāņa Barona iela un no Zaļās ielas līdz Lakstīgalu ielai, kā arī labajā pusē posmā no Pilsētas pārvaldes līdz iebrauktuvei uz Uzvaras prospektu 16 uzsākta ielas apgaismojuma izbūve – tiek izbūvēti apgaismojuma balstu pamati un ierakti elektroapgādes kabeļi. Noslēgumam tuvojas elektronisko sakaru tīkla kabeļu izbūves darbi.

 

Atsevišķos Uzvaras prospekta posmos, netraucējot lietus kanalizācijas izbūves darbus, uzsākta ietvju izbūves darbi – veikts ierakums, un tiek izbūvēta salizturīgā kārta.

 

Lai septembrī Uzvaras prospektā uzsāktu konstatētos papilddarbus pie sadzīves kanalizācijas un ūdensvada pārbūves, nepieciešama to saskaņošana un iepirkuma procedūras veikšanas. Kā arī septembrī daļēji tiks veikta apgaismojuma izbūve un turpināsies augustā iesāktie darbi ceļa posmā no  Baložu pilsētas pārvaldes līdz Doles ielai.

 

Projekts Nr.3.3.1.0/18/I/010 “Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. 

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.09.2020.

  Drukāt