Ķekavas novada pašvaldība uzsver: pēc Uzvaras prospekta pārbūves notiks apjomīga teritorijas labiekārtošana un jaunu koku iestādīšana

Lai veiktu vērienīgos Uzvaras prospekta remontdarbus - nomainītu komunikācijas tīklus, kā arī sakārtotu esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus - diemžēl ir nepieciešama atsevišķu koku nozāģēšana, jo tie atrodas būvdarbu zonā, kā arī uz esošajiem, pārbūvējamajiem komunikācijas tīkliem. Būvdarbiem noslēdzoties, teritorija tiks labiekārtota, īpašu uzmanību pievēršot zaļās zonas izveidē, tostarp jaunu koku iestādīšanā.
 

Projekta atbildīgie speciālisti norāda, ka koku atrašanās uz komunikāciju tīkliem nav pieļaujama, to nosaka Aizsargjoslu likums, turklāt, koka saknēm ieaugot iekšā komunikāciju tīklos var rasties potenciāli bīstamas situācijas, kā, piemēram, ja tiktu bojāti maģistrālie cauruļvadi, avārijas situācijā nonāktu liela pilsētas daļa. Tāpat būtiski, lai koki netraucētu kvalitatīvi veikt komunikāciju tīklu remontdarbus nākotnē.


Jau ziņots, ka jūnijā Baložos divās ielās - Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, ir uzsākti lielākie ielu būvdarbi novadā. Šo būvdarbu laikā paredzēts pārbūvēt ielas, izbūvēt jaunu apvienoto gājēju un veloceliņu un gājēju ietves, jaunu ielu apgaismojumu, nomainīt komunikācijas tīklus, sakārtot arī esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Vienlaicīgi ar šiem darbiem tiks izbūvēta arī jauna siltumtrase.


Strādājot pie būvprojekta, pašvaldības speciālisti kopā ar projektētāju raudzījās, lai būvdarbi pēc iespējas mazāk skartu zaļo zonu un tiktu saglabāti koki. Projektēšanas gaitā tika atrasta iespēja, kā pasargāt veco ozolu Kr. Barona un Uzvaras prospekta stūrī , senatnīgo ābeli pie Baložu pilsētas pārvaldes ēkas, kā arī vītolu pie Uzvaras prospekta 3.


Pilsētvides apzaļumošanā talkā aicinām arī Baložu un Titurgas iedzīvotājus, piedaloties pašvaldības koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kas notiks Pasaules talkas dienā – 19. septembrī. Akcijas laikā pašvaldība dāvinās iedzīvotājiem koku un dekoratīvo krūmu stādus, mietiņus koku atsaitēšanai, kā arī augsni stādīšanas vietas ielabošanai. Līdz 31. augustam par savu ideju un vēlamo stādīšanas vietu izstāsti pašvaldības vides speciālistiem, nosūtot informāciju uz e-pastu lielatalka@kekava.lv vai zvanot uz tālr. 26417724.


Atvainojamies par sagādātājam neērtībām, taču vienlaikus aicinām iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem, jo šo darbu rezultātā būs sakārota ielu infrastruktūra Baložos un Titurgā.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
23.07.2020.

 

  Drukāt