LĒMUMI PAR PAŠVALDĪBAS NOZĪMES IELAS VAI CEĻA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

 

KARTE "PAŠVALDĪBAS NOZĪMES IELU / CEĻU NOVIETNE"

 

LĒMUMI:

2020.gada 13.februāra sēdes lēmumi (kartē teritorija Nr.1):

 

2020.gada 6.augusta sēdes lēmums (kartē teritorija Nr.2):

 

2020.gada 29.oktobra sēdes lēmums (kartē teritorija Nr.3):

 

2021.gada 4.februāra sēdes lēmumi (kartē teritorija Nr.4):

 

 

 

  Drukāt