Ķekavas novada pašvaldība aprīlī izmaksājusi krīzes pabalstus 43 iedzīvotājiem

 

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri šajā krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests  aprīlī  ir izmaksājis krīzes pabalstus 80 eiro mēnesī kopumā 43 novada iedzīvotājiem.    


Šis pabalsts tiek izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim savu pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.


Tāpat Ķekavas novada pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksā 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šis atbalsts tiks sniegts vienai no visneaizsargātākajām grupām, proti, bērniem, arī bērniem audžuģimenē un aizbildnībā esošajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenei ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā. 


Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iedzīvotājiem jāiesniedz Ķekavas novada Sociālajā dienestā motivēts iesniegums un, ja iespējams, dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu.  Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests sazināsies ar ģimenes vai personu, lai novērtētu sociālo situāciju un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Šis pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.


Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.


Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie būtiski samazinājušies.

 
Iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt, izvēloties vienu no iedzīvotājam ērtākajiem veidiem:

  • elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv;  sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos iesniegumus un dokumentus pa pastu;
  • ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – “Adatiņas”, Baložos – Uzvaras prospektā 1a. Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti. Ķekavas novada Sociālā dienesta tālruņi - 27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale), 67935977 (Ķekava).

 

Administratīvā pārvalde
06.05.2020.

  Drukāt