Ķekavas novada pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus piešķirs 50 eiro par katru bērnu

Lai atbalstītu šajā krīzes situācijā iedzīvotājus, jo īpaši ģimenes ar bērniem, Ķekavas novada pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.


Šis atbalsts tiks sniegts vienai no visneaizsargātākajām grupām, proti, bērniem, arī bērniem audžuģimenē un aizbildnībā esošajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenei ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā.  Šādu iespēju pašvaldībai ļauj realizēt Saeimā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.


Šobrīd pašvaldība jau izmaksājusi pirmos krīzes pabalstus 80 eiro apmērā tiem novada iedzīvotājiem, kuri šajā krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Šis pabalsts tiks izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim savu pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.


Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, iedzīvotājiem jāiesniedz Ķekavas novada Sociālajā dienestā motivēts iesniegums un, ja iespējams, dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu.  Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests sazināsies ar ģimenes vai personu, lai novērtētu sociālo situāciju un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Šis pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.


Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.


Pašvaldība piešķir ģimenei vai personai pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja tā atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
 

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu un nesaņem kādu no valsts noteiktiem atbalsta veidiem u. c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm – šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u. c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.


Iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt, izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem:
 

  • elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv;  sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos iesniegumus un dokumentus pa pastu;
  • ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – "Adatiņas", Baložos – Uzvaras prospektā 1a. Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti. Ķekavas novada Sociālā dienesta tālruņi - 27876091 (Baloži), 29351095 (Daugmale), 67935977 (Ķekava).

 

Administratīvā pārvalde
22.04.2020.

  Drukāt