Ķekavas novada pašvaldība atceļ vecāku līdzfinansējuma maksu visās novada profesionālās ievirzes skolās

Turpinot paplašināt pašvaldības atbalstu ģimenēm šajā ārkārtējā situācijā,  Ķekavas novada dome šodien, 9. aprīlī, nolēma pilnībā atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu visās Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs šī gada aprīlī un maijā.


Ķekavas novadā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes  - Ķekavas Mūzikas skola, Ķekavas Mākslas skola un Ķekavas novada sporta skola, kurās šobrīd mācās vairāk kā 800 audzēkņi.


Novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes var lepoties ar augstiem audzēkņu un viņu pedagogu sasniegumiem dažādos gan Latvijas mēroga, gan starptautiskajos konkursos un sacensībās.


Papildus valsts mērķdotācijām un vecāku līdzmaksājumiem, Ķekavas novada pašvaldība šogad novada mākslas, mūzikas un sporta skolu darbībai ir atvēlējusi aptuveni 755 000 eiro. 


Atgādinām, ka, atbalstot novada ģimenes šajā ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību,  Ķekavas novada pašvaldība no 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām  nodrošinās brīvpusdienas pārtikas paku veidā visiem novadā deklarētajiem 1.-9. klašu bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.


Tāpat krīzes skartajām ģimenēm, kuras ir nonākušas grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,  pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Administratīvā pārvalde
09.04.2020.

 

  Drukāt