Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas 1.-9. klašu bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Rūpējoties par Ķekavas novada ģimenēm ar bērniem, kas sakarā ar Covid 19 izplatību valstī nonākušas krīzes situācijā,  Ķekavas novada dome šodien, 6. aprīlī, nolēma nodrošināt brīvpusdienas visiem novadā deklarētajiem 1.-9. klašu bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

 
Brīvpusdienas tiks nodrošinātas no 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām.  Sākotnēji brīvpusdienas tiks izsniegtas pārtikas paku veidā, ko ģimenēm kā atbalsta veidu pašvaldības var sniegt visoperatīvāk. Pārtikas pakas sastāvu veidos Ķekavas novada izglītības iestāžu ēdinātāji. Tāpat ģimenes varēs norādīt, vai ir kādas specifiskas prasības attiecībā uz pārtikas produktiem.


Taču, diskutējot par ģimenēm ērtāku atbalsta veidu brīvpusdienu nodrošināšanai, dome savā lēmumā paredzēja arī vēl vienu atbalsta veidu, proti, pārtikas iegādes kartes, kuras nominālvērtība tiktu pārskaitīta uz viena no  skolēna vecāka bankas kontu. Šeit vēršam ģimeņu uzmanību, ka otro variantu varēs realizēt tikai tad, ja augstākās lēmējinstitūcijas kā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija vai Ministru kabinets, atļaus pašvaldībām pārskaitīt naudu bērna vecākiem uz kontu brīvpusdienu vajadzībām. Ja šāds lēmums tiks pieņemts, tad pašvaldība būs gatava operatīvi šādu iespēju ģimenēm nodrošināt.   


Lai pieteiktos brīvpusdienām, pašvaldība aicina bērnu vecākus pieteikties, iesniedzot iesniegumu Ķekavas novada Sociālajā dienestā.  To var izdarīt, izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem – elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@kekava.lv, vai portālā www.latvija.lv, kā arī sūtot pa pastu vai ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie Sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – “Adatiņas”, Baložos – Uzvaras prospektā 1a.  Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  Sociālo dienestu – rakstot e-pastu socdienests@kekava.lv vai  zvanot pa tālr. 27876091 (Baložos), 29351095 (Daugmalē), 67935977 (Ķekavā).

 

 


Pārtikas pakas vai pārtikas iegādes kartes Ķekavas novada Sociālais dienests izsniegs par periodu – divas nedēļas, aprēķinot to vērtību, kas  atbilst darba dienu skaitam minētajā periodā un noapaļojot veselos skaitļos. Pārtikas pakas vai pārtikas iegādes kartes vienas dienas vērtība nepārsniedz Ķekavas novada domes noteiktās maksimālās viena izglītojamā ēdināšanas izmaksas dienā, proti, 1,61 eiro.  


Atbilstoši ģimeņu pieprasījumam pašvaldība noteiks ģimenēm ērtāku pārtikas paku saņemšanas vietas, kā arī atsevišķos gadījumos tiks apsvērta iespēja šīs pakas nogādāt ģimenei mājās, ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus. 


Tāpat Ķekavas novada pašvaldība atbalstīs ar brīvpusdienām arī tos skolēnus, kuri nenāk no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, bet viņa ģimene atrodas krīzes situācijā. Arī  tādā gadījumā  bērna pārstāvim ir jāvēršas Sociālajā  dienestā.

 

Administratīvā pārvalde
06.04.2020.

 

  Drukāt