Lems par plašāku sociālo atbalstu Ķekavas novada iedzīvotājiem un ģimenēm

Domājot par plašāku sociālo atbalstu novada iedzīvotājiem un ģimenēm šajā krīzes situācijā,  Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire šodien, 3. aprīlī, izsludināja ārkārtas domes sēdi, lai  lemtu par bērnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā  un pabalsta piešķiršanu krīzes skartajiem iedzīvotājiem un ģimenēm.  


Ķekavas novada domes ārkārtas sēde videokonferences formātā notiks pirmdien, 6. aprīlī, plkst. 8.30, kurā plānots izskatīt divus Ķekavas novada pašvaldības sagatavotos lēmumprojektus, kas noteiktu plašāku sociālo atbalstu novada iedzīvotājiem šajā ārkārtas situācijas laikā.


Viens no lēmumprojektiem paredz, ka no 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas beigām Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās ēdināšanu visiem novadā deklarētajiem 1.-9. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Plānots, ka brīvpusdienas tiks nodrošinātas pārtikas paku vai pārtikas iegādes karšu, tiklīdz tas būtu iespējams, veidā.  Lai tās saņemtu, bērnu vecākiem būtu iepriekš jāpiesakās Ķekavas novada Sociālajā dienestā.  Tāpat pašvaldība plāno arī atbalstīt ar ēdināšanu tos skolēnus, kuri nenāk no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, bet viņa ģimene atrodas krīzes situācijā. Arī  tādā gadījumā  bērna pārstāvim  būtu jāvēršas ar atbilstošu iesniegumu Sociālajā dienestā.


Savukārt otrs lēmumprojekts paredz piešķirt  pabalstu 80 eiro mēnesī personai vai katram ģimenes loceklim savu pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Administratīvā pārvalde
03.04.2020.

 

 

  Drukāt