Aicina būvniecības dokumentus iesniegt elektroniski, papīra formāta dokumentācijai tiks pagarināts izskatīšanas termiņš

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kad pašvaldības iestādes nodrošina pakalpojumus attālināti, Ķekavas novada būvvalde aicina būvniecības dokumentāciju iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv. 

 
Atgādinām, ka atbilstoši Būvniecības likumam no šī gada 1. janvāra būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.


Savukārt par šobrīd ārkārtas situācijas laikā Ķekavas novada pašvaldības piedāvāto iespēju -būvniecības veicējiem iesniegt būvniecības dokumentāciju arī papīra formātā, Ķekavas novada būvvalde vērš uzmanību, ka šādā veidā iesniegtās dokumentācijas izskatīšanas termiņi tiks pagarināti atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajai daļai. Tā nosaka - ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu (vienu mēnesi, ja likumā nav noteikts cits termiņš) nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.


Ja tomēr būvniecības veicēji vēlas iesniegt apjomīgos būvprojektus papīra formātā, tad, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un lai pēc iespējas ievērotu drošības pasākumus un ievērotu sociālo distancēšanos, to var izdarīt, iesniedzot Reģionālās pašvaldības policijas dežurdaļā (Ķekavā, Gaismas ielā 19,k-9) vai nosūtot pa pastu.


Aktuālā info būvprojektu iesniedzējiem. 

Ķekavas novada būvvalde
25.03.2020.

 

 

 

  Drukāt