Krīzes situācijā nonākušos iedzīvotājus aicina sazināties ar Sociālo dienestu

Ķekavas novada Sociālais dienests aicina sazināties tiem iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Katru gadījumu izvērtēsim individuāli un iespēju robežās sniegsim atbalstu savas kompetences ietvaros.

Tālr. 67935977; 27876091
 

E-pasts – socdienests@kekava.lv

 

Administratīvā pārvalde
23.03.2020.

  Drukāt