Veidlapas slimības pabalsta pieprasīšanai - Ķekavas ambulacē un dr. Petkus praksē Titurgā


VSAA pakalpojumus var pieprasīt portālā Latvija.lv; ja to nav iespējams veikt elektroniski, veidlapas slimības pabalsta pieprasīšanai iespējams saņemt arī Ķekavas ambulances reģistratūrā un dr. Petkus ģimenes ārsta praksē, Titurgā, Zaļā ielā 5. 

 

23 VSAA pakalpojumus, tostarp B darbnespējas lapu, var pieprasīt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts
 

Gadījumos, ja slimības pabalstu nav iespējams pieprasīt elektroniski, veidlapas slimības pabalsta pieprasīšanai (par B darbnespējas lapām) ir pieejamas Ķekavas ambulances reģistratūrā un dr.Petkus ārsta praksē Titurgā, Zaļā ielā 5. Veidlapa pieejama te.

Veidlapas var paņemt pie reģistratūras. Darba nespējas lapas numuru var iegūt sazvanot ģimenes ārstu. Pārējo informāciju var aizpildīt mājās.

Aizpildītas, parakstītas veidlapas slimības pabalsta pieprasītājs:

1) iemet pie pašvaldības ieejas izvietotajās iesniegumu pastkastēs vai
2) pats sūta VSAA pa pastu.

Jautājumu gadījumā var zvanīt 67935803; 66954825; 8488. 

 

Administratīvā pārvalde
16.03.2020.

 

  Drukāt