Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Ķekavas novadā VISI PUBLISKIE PASĀKUMI ATCELTI! Pašvaldības iestādes strādās ATTĀLINĀTI!! (papildināts 14.04.)

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu koronavīrusa "Covid-19" izplatību, no 13. marta līdz 12.maijam Ķekavas novadā tiek slēgtas visas skolas, kultūras un sporta iestādes, bibliotēkas un dienas centri,  atcelti visi publiskie pasākumi un sporta sacensības, kā arī pašvaldība un tās iestādes pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē, pakalpojumu nodrošinot attālināti.

 

No 13. marta ar Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires rīkojumu ir izveidota un strādā Ķekavas novada krīzes vadības grupa, kura veiks ārkārtas situācijas uzraudzību  un koordināciju.


Valdības rīkojums ar 07.04.2020. grozījumiem par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Atbilstoši Ministru kabineta izdotajam rīkojumam klātienes mācības pilnībā pārtrauktas arī visās Ķekavas novada vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs.  Pēc skolēnu brīvdienām (16.-22.marts) visās skolās noteikta karantīna, kuras laikā mācības notiks attālināti. Centralizētie valsts pārbaudījumi tiek pārcelti uz maiju  Plašāk par centralizētajiem eksāmeniem var uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā.  (papildināts ar valdības lēmumu 14.03.2020.).


Tāpat tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process  - treniņi, sacensības un mēģinājumi.


Vecākiem galvenais saziņas avots ar skolu un pedagogiem ir e-klase.lv . Tāpat pie izglītības iestādēm ir izvietoti plakāti ar informāciju, kā sazināties ar  konkrēto izglītības iestādi.

Ķekavas novada pašvaldība 30.martā ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas 36  planšetes un 12 viedtālruņus ar SIM kartēm, lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu tiem skolēniem, kuriem nav datoru, planšetes vai viedie tālruņi un interneta pieslēgums. Planšetes ir nodotas novada skolām -  Ķekavas vidusskolai, Baložu vidusskolai, Daugmales pamatskolai un Pļavniekkalna sākumskolai.


BĒRNUDĀRZI 


Atbilstoši 12.marta Ministru kabineta lēmumam, - bērnudārzos strādā dežūrgrupas. Šajā ārkārtas situācijā, lai ierobežotu vīrusa izplatību, arī turpmāk Ķekavas novada pašvaldība aicina vecākus rūpīgi izvērtēt citas iespējas, kur bērnu pieskatīt, nevedot uz bērnudārzu. Taču, ja diemžēl ģimenei šādu citu iespēju nav, tad bērnudārzos turpinās darboties dežūrgrupas.

Katru dienu, kad bērns apmeklē iestādi, vecākiem ir jāiesniedz bērnudārzā rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām.


Tāpat aicinām vecākus vienu dienu iepriekš sazvanīt bērnudārzu (tālruņi ir pieejami pie bērnudārza izvietotajos plakātos), lai informētu par bērna apmeklējumu. Tas ir svarīgi, lai bērnudārzs varētu plānot un nodrošināt nepieciešamo ēdināšanas pakalpojuma apjomu un specifiskās vajadzības, piemēram, pārtiku bērniem ar alerģiju.


Veselības drošības nolūkos bērnudārzos tiek nodrošināta pastiprināta telpu dezinfekcija un vēdināšana, ikvienam tiek veikta temperatūras mērīšana divas reizes dienā. Tāpat dežūrgupas izvietojums tiek plānots, lai pēc iespējas mazinātu savstarpējo saskarsmi.


 

KULTŪRAS IESTĀDES


Līdz 12. maijam tiek slēgtas VISAS Ķekavas novada kultūras iestādes, tostarp, bibliotēkas, atcelti visi publiskie pasākumi,  nodarbības un kolektīvu mēģinājumi. Tāpat pie kultūras iestādēm ir izvietoti plakāti ar informāciju, kā sazināties ar  konkrēto  iestādi.

 

BASEINI un SPORTA KLUBS


Tiek slēgti abi peldbaseini Ķekavas novadā – Daugmales mulfifunkcionālajā centrā un Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā.  Tāpat atcelti VISI sporta pasākumi, nodarbības un sacensības. 


ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Ķekavas novada pašvaldība no 13. marta līdz 12.maijam pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē, un pakalpojumi tiks nodrošināti TIKAI ATTĀLINĀTI:

 1. zvanot pa tālr.  67935803, 66954825, 8488,
   
 2. rakstot  e-pastu – novads@kekava.lv,
   
 3. iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie pašvaldības klientu apkalpošanas centriem:
 • Ķekavā – Gaismas ielā 19, k.9. (Ķekavas novada domes ēka)
 • Baložos – Uzvaras prospektā 1a (Baložu pilsētas pārvalde)
 • Daugmalē -  “Salnas” (Daugmales pārvalde).
 • Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti.
   

         4. būvvaldei jāsniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu:  https://bis.gov.lv.  Lai saņemtu konsultāciju, aicinām sazināties ar būvvaldes speciālistiem rtelefoniski vai rakstot e-pastu.  Kontaktinformācija ir šeit: 

Ķekavas novada pašvaldības rīkojums par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Ķekavas novadā.


ĶEKAVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
 

Dzimtsarakstu nodaļa klātienē klientus apkalpo Baložu pārvaldes ēkā (Baložos, Uzvaras prospektā 1a)   pirmdien, trešdien, piektdien no 8:30 līdz 11:00 pirms vizītes zvanot pa tālr. 29447270 un saskaņojot vizītes laiku.

 

ĶEKAVAS AMBULANCE


No 27.marta līdz turpmākam Veselības ministrijas rīkojumam, Ķekavas ambulancē tiks nodrošināti tikai sekojoši pakalpojumi:

 • ģimenes ārstu prakšu darbība;
 • grūtnieču aprūpe;
 • bērnu plānveida vakcinācija, iepriekš sazinoties ar savu ģimenes ārstu;


Lūdzam ievērot sekojošo:

 • neienākt ārstniecības iestādē cilvēkiem, kas pēdējo 14 dienu laikā ir atgriezušies no ārzemēm vai bijuši kontaktā ar COVID-19 slimniekiem;
 • aizdomu gadījumā par iespējamiem kontaktiem, pirms ienākšanas sazināties ar savu ārstu vai ārsta palīgu;
 • neapmeklēt ārstu bez iepriekšēja pieraksta vai telefoniskas saskaņošanas;
 • neapmeklēt akūto stundu bez iepriekšēja pieraksta;
 • visu iespējamo ar savu ārstu vai ārsta palīgu kārtot pa tālruni (receptes, darba nespējas lapas, u.c.);
 • ierasties uz vizīti precīzi norādītajā laikā un pēc vizītes uzreiz doties prom. Trešās personas lūdzam līdzi neņemt;
 • Bērniem līdzi var nākt tikai viens vecāks;


Atrodoties ārstniecības iestādē:

 • ievērot 2m distanci no citiem apmeklētājiem;
 • ienākot telpās veikt roku dezinfekciju;
 • izpildīt ārstu un personāla norādes;
 • šķaudīt vai klepot salvetē vai saliektā elkonī;
 • rokas mazgāt rūpīgi ar ziepēm, vismaz 20 sekundes;


Jaunākā informācija par COVID-19: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv
Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis par COVID-19 jautājumiem: 8345
Ģimenes ārstu diennakts konsultatīvais tālrunis: 66016001 (ārpus jūsu ģimenes ārsta darba laika)
Ķekavas ambulances reģistratūra: 67813040
 

ĶEKAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Ķekavas novada bāriņtiesa strādās attālināti:

 • Sniegt informāciju var, zvanot pa tālr. 67847160 un 67935870.
 • Rakstot e-pastu – barintiesa@kekava.lv.
 • Iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie sociālā dienesta – Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā;  Baložos – Uzvaras prospektā 1a (Baložu pilsētas pārvalde) un Daugmalē - “Salnas” (Daugmales pārvalde). Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti.

 

Bāriņtiesas sēdes jautājumi tiks izskatīti bez uzaicināto personu klātbūtnes, bet, ja kāda persona tam nepiekritīs, tad jautājuma izskatīšana tiks atlikta, un tas tiks izskatīts pēc 2020.gada 12.maija.
Bāriņtiesas darbinieks piedalīsies visās tiesas sēdēs, kas ir paredzētas.
Notariālie apliecinājumi bāriņtiesā netiks veikti līdz 2020.gada 12.maijam.
 

 

ĶEKAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS


Ķekavas novada Sociālā dienesta pakalpojumus iedzīvotāji varēs saņemt  attālināti:
 

 • pieteikt pakalpojumu uz nākamo darba dienu, zvanot pa tālr. 67935977.
 • rakstot  e-pastu –  socdienests@kekava.lv,
 • iesniegt iesniegumus un dokumentus, ievietojot slēdzamāS pastkastītēs pie sociālā dienesta – Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 . Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 8 .; Daugmalē – “Adatiņas”, Baložos – Uzvaras prospektā 1a. Pastkastītes tiks pārbaudītas divas reizes dienā, un saņemtie dokumenti tiks elektroniski apstrādāti.

 

ĶEKAVAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS
 

Sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību,  Ķekavas sociālās aprūpes centrā tiek noteikti šādi ierobežojumi līdz 12.maijam:  
 

 • slēgti visi dienas centri  (dienas centrs “Gaismas iela” Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.8 un dienas centrs “Adatiņas”, Daugmalē);
 • slēgta tikšanās vieta “Rosme” Valdlaučos, Meistaru ielā 43;
 • sociālajā ēdnīcā  Ķekavas sociālās aprūpes centrā tiek apkalpoti tikai aprūpes centra klienti.


Tāpat ir noteikta karantīna un pilnībā ierobežoti trešo personu apmeklējumi pie Ķekavas sociālās aprūpes centra un Mellupu sociālā centra klientiem, kā arī aizliegts darboties nomniekiem, frizētavai un pulksteņmeistara darbībai, kas atrodas aprūpes centra telpās.

 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”


SIA “Baložu komunālā saimniecība” valde, pamatojoties uz valstī noteikto ārkārtas stāvokli, ir pieņēmusi lēmumu  no 13. marta līdz ārkārtas situācijas beigām  pārtraukt klientu apkalpošanu klātienē, tai skaitā maksājumu pieņemšanu kasē.

Maksājumus aicinām veikt internetbankā.


Iesniegumu iesniegšanai aicinām izmantot uzņēmuma pastkastīti Kr. Barona ielā 1, Baložos, kā arī ar darbiniekiem sazināties, zvanot pa tālruni, vai rakstot e-pastu. Kontaktinformācija pieejama šeit.

 

SIA “ĶEKAVAS NAMI”


Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli SIA „Ķekavas nami” pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē, tostarp ir slēgtas kases. Aicimām maksājumus veikt inteernetbankā.  Pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti – rakstot e-pastu info@kekavasnami.lv vai zvanot pa tālr. 67892848 un 67937448.  
 

 

Aicinām iedzīvotājus šajā laikā aktīvāk izmantot drošas saziņas iespēju – valsts pakalpojumus pieteikt un saņemt elektroniski portālā www.latvija.lv


Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā ir pieejama sadaļa “Pakalpojumi”  - “E-pakalpojumi”.  

 

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot aktuālai informācijai pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un sociālajos tīklos.

 

Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 8488.


 

Administratīvā pārvalde
13.03.2020. 

Aktualizēts 14.04.2020.

 

  Drukāt