Datums Laiks Pasākums Pasākuma vieta
 09.05.2020.    Rokdarbnieču "Labieši" 40 gadu darbības jubilejas pasākums  Ķekavas kultūras nams
 15.05.2020.    TLMS "Ķekava" darbu izstāde "Sev un svai mājai"  Ķekavas kultūras nams
16.05.2020.   Bērnu deju grupas "Daina" tradicionālais pavasara koncerts Ķekavas kultūras nams
31.05.2020.   Bērnu vokālā ansambļa "Cīrulītis" 40 gadu darbības jubilejas pasākums Ķekavas kultūras nams

 

  Drukāt