Polija, Gostina (2011. gads)

2011. gada 8. septembrī noslēgts līgums par partnersadarbību ar Gostinas pilsētas pašvaldību darba pieredzes apmaiņas, kultūras, sporta pasākumu organizēšanas, izglītības, drošības un Eiropas līdzfinansējuma fondu piesaistīšanas un projektu realizācijas jomās.


Iedzīvotāju skaits:
vairāk kā  20 000 iedz.
 

 

 

Platība: 10,79 km2

  • Realizēti ESF projekti
  • 2015. gadā Ķekavas, Bordesholmas un Gostinas (Polija) kopīgi īstenotais projekts “Partnerība Eiropā – kopējās saknes un ieguvumi” saņēma pirmo vietu Eiropas Savienības labāko projektu konkursa nominācijā „Labākais sadarbības projekts”
  • Gūta pieredze ugunsdzēsēju brīvprātīgā darba motivācijas sistēmā, darba organizācijā, darba rezultātu analīzē.
  • Dalība reģionālajos pasākumos
  • Sadarbība starp NVO, sadarbība starp uzņēmējiem
  • Sadarbība kultūras jomā (Mūzikas skola), rīkoti pasākumi, vieskoncerti, konkursi
  • Dalība starptautiskajās sporta spēlēs
  • Dažādu tematiku vizīšu rezultātā tika pārņemta pieredze novada drošības jautājumos, uzstādītas novērošanas kameras
  • Izveidota Starptautiskās sadraudzības biedrība, kā rezultātā projekta ietvaros tika iegādāta kariete un zirgi, sniedzot pakalpojumus Ķekavas novada iedzīvotājiem un viesiem dažādos svētkos

 


https://www.gostyn.pl/

  Drukāt