Ķekavas novada pašvaldībā ir izveidota iekšējā trauksmes cēlēja sistēma, kuras rezultātā tiek nodrošināta Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību nodarbinātajiem iespēja droši ziņot par pārkāpumiem un garantēta viņu aizsardzība.


Ķekavas novada pašvaldībā trauksmes ziņojumu var iesniegt:
 

  1. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot elektroniska pasta adresi trauksme@kekava.lv;
     
  2. Pašrocīgi parakstītu nosūtot pa pastu Ķekavas novada pašvaldības iestādei “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” uz adresi Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (lūdzu uz aploksnes norādīt, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums);
     
  3. Klātienē kontaktpersonām:
     

 

Aicinām trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt šeit.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv

  Drukāt