2019.gada septembris-decembris

N.p.k.

Pasākuma nosaukums un pakalpojuma sniedzējs

Pasākuma norises laiks un vieta

Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām

Starppriekšmetu saikne

Klase/klašu grupa

Norises veids

Pasākuma publicitāte

1.

Izrāde "Noslēpumu sala" - "Teātris un Es" SIA "FILMBOX"

13.09.2019. - Ķekavas vidusskola

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes.

Latviešu valoda, sociālās zinības, mūzika.

1.-4.kl.

Izrāde

Skolas mājas lapa  www.vidusskola.kekava.lv , skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=13800

2.

Praktiska nodarbība “Kā uzņemt savu filmu” – “Teātris un Es” SIA “FILMBOX”

01.10.2019. - Ķekavas vidusskola

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

Latviešu valoda, sociālās zinības, mūzika, vizuālā māksla.

4.kl.

nodarbība

Skolas mājas lapa  www.vidusskola.kekava.lv , skolas avīze"Ķirbītis".

3.

Izrāde “Jūras detektīvi” – teātris “3 māsas”

28.10.2019.

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes.

Mūzika, dabas zinības, sociālās zinības

3.kl.

izrāde

Skolas mājas lapa  www.vidusskola.kekava.lv , skolas avīze"Ķirbītis".

4.

Izrāde “Mošķu diena”, leļļu teātris “Tims”

6.11.2019. – Ķekavas vidusskola

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

Latviešu valoda, sociālās zinības, ētika.

1.-2.kl

Izrāde

www.vidusskola.kekava.lv  skolas mājaslapa, skolas avīze 'Ķirbītis"

5.

“Brička”

28.11.2019. un 4.12.2019.

Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības.

Mūzika, sociālās zinības.

4.kl.

nodarbības

www.vidusskola.kekava.lv  skolas mājaslapa, skolas avīze 'Ķirbītis"

 

5. Praktiska nodarbība "Maizes cepēja  profesija, maizes tradīcijas un kultūras mantojums Latvijā" 26.09.2019. Lielvārde "Zelmas maiznīca" Jaunpuriņi- 2, Lielvārdes pag.  Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. vēsture, kulturoloģija 8.a,c klases Praktiska nodarbība https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=13796
6. Muzejpedagoģiska programma "A.Pumpura eposs Lāčplēsis" A.Pumpura muzejs 26.09.2019., Lielvārde, A.Pumpura muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Literatūra, vēsture, drama 8.b,d klases Muzejpedagoģiska programma  https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=13796

2019.gada janvāris-jūnijs

N.p.k. Pasākuma nosaukums un pakalpojuma sniedzējs Pasākuma norises laiks un vieta Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām Starppriekšmetu saikne Klase/klašu grupa Norises veids
1. Muzejpedagoģiska nodarbība"Latvijas gadsimts",Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 12. 02.2019, Rīga, ,Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Vēsture, literatūra, politika un tiesības, sociālās zinības 6.a klase Muzejpedagoģiska nodarbība
2. Izstāde "Portreti", Latvijas Nacionālais Mākslas  muzejs 13.02.2019.,Rīga Latvijas Nacionālais Mākslas  muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Vēsture, literatūra, vizuālā māksla, sociālās zinības 5.a,c klases izstādes apskats
3. Muzejpedagoģiska programma "Skelets", Paula Stradiņa vēstures muzejs 13.02.2019.,Rīga, Paula Stradiņa vēstures muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā. Sociālās zinības, anatomija, vizuālā māksla 5.a,c klases Muzejpedagoģiska programma 
4. Muzejpedagoģiska programma "A.Pumpura eposs Lāčplēsis" A.Pumpura muzejs 09.04.2019., Lielvārde, A.Pumpura muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Literatūra, vēsture 8.a,c klases Muzejpedagoģiska programma 
5. Praktiska nodarbība "Maizes cepēja  profesija, maizes tradīcijas un kultūras mantojums Latvijā" 09.04.2019. Lielvārde "Zelmas maiznīca" Jaunpuriņi- 2, Lielvārdes pag.  Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Mājturība, vēsture, sociālās zinības 8.a,c klases Praktiska nodarbība
6. Muzejpedagoģiska programma "A.Pumpura eposs Lāčplēsis" A.Pumpura muzejs 11.04.2019., Lielvārde, A.Pumpura muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Literatūra, vēsture 8.b,d klases Muzejpedagoģiska programma 
7. Praktiska nodarbība "Maizes cepēja  profesija, maizes tradīcijas un kultūras mantojums Latvijā" 11.04.2019. Lielvārde "Zelmas maiznīca" Jaunpuriņi- 2, Lielvārdes pag.  Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Mājturība, vēsture, sociālās zinības 8.b,d klases Praktiska nodarbība
8. Izrāde- "Brīnumu laiks", VEF kultūras pils 09.04.2019., Rīga, VEF kultūras pils  Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Literatūra, sociālās zinības, klases stunda 7.a,b,c,d Izrāde
9.  Muzejpedagoģiska programma "Uzsmēķēsim", Paula Stradiņa vēstures muzejs 25.04.2019., Rīga, Paula Stradiņa vēstures muzejs Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā. Sociālās zinības, anatomija, klases stunda 6.b, 7.c klases Muzejpedagoģiska programma
10. Muzejpedagoģiska programma Auduma apdrukas darbnīca “Iepazīsti jūgendstila ornamentu” 28.05.2019., Rīga, Jūgedstila muzejs Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Vēsture, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas 10.a klase Muzejpedagoģiska programma
11. Izrāde "Zem diviem karogiem" 28.05.2019. Rīga, Latvijas Nacionālais teātris Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Vēsture, mūzika, literatūra 10.a, 6.b, 7.c, 8.d,8.c kl. Izrāde
N.p.k. Pasākuma nosaukums un pakalpojuma sniedzējs Pasākuma norises laiks un vieta Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām Starppriekšmetu saikne Klase/klašu grupa Norises veids Pasākuma publicitāte Saite
1. Izrāde "Mana dzimšanas diena" - "Teātris un Es" SIA "FILMBOX" 06.02.2019. - Ķekavas vidusskola Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latviešu valoda, sociālās zinības, mūzika. 2.-4.kl. Izrāde Skolas mājas lapa  www.vidusskola.kekava.lv , skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=12876
2. Muzikāla izrāde "Kas par traku, tas par traku" - biedrība "Ditas Balčus teātris - Divas acis" 05.032019. - Ķekavas vidusskola Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Latviešu valoda, sociālās zinības, mūzika, vizuālā māksla. 1.-2.kl. Izrāde Skolas mājas lapa  www.vidusskola.kekava.lv , skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=13441
3 Ģimenes filma "Vecā dārza noslēpums" - studija "F.O.R.M.A." 08.03.2019. - Doles tautas nams Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Mūzika, latviešu valoda, sociālās zinības, ētika. 1.-4.kl Izrāde www.vidusskola.kekava.lv  skolas mājaslapa, skolas avīze 'Ķirbītis" https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?id=1888&gid=92&lid=13440
4. "Tembru projekcijas" - flautiste Maija Kļaviņa 02.04.2019. - Ķekavas vidusskola Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Mūzika, latviešu valoda, sociālās zinības, ētika. 4.kl. Koncerts Skolas mājas lapa www.vidusskola.kekava.lv, skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?gid=92&lid=13442
5. Dziesmas un dzejas programma "Vectētiņa brīnumlāde" - SIA "LAREK" 17.04.2019. - Ķekavas vidusskola Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Mūzika, latviešu valoda, sociālās zinības, ētika. 3.-4.kl Muzikāla izrāde Skolas mājas lapa www.vidusskola.kekava.lv, skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?gid=92&lid=13442
6. Stāstu un mūzikas programma bērniem "Mans draugs"- SIA "LAREK" 21.05.2019. - Ķekavas vidusskola Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības Mūzika, latviešu valoda, sociālās zinības, ētika. 1.-3.kl. Muzikāla izrāde Skolas mājas lapa www.vidusskola.kekava.lv, skolas avīze"Ķirbītis". https://vidusskola.kekava.lv/pub/index.php?gid=92&lid=13442

 

   6. februārī Ķekavas vidusskolas sākumskolas klasēm bija iespēja, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, skatīties radošās apvienības “Teātris un Es” jautro improvizācijas izrādi “Mana dzimšanas diena”.

“Mana dzimšanas diena” ir jautra izrāde bērniem. Izrāde ir veidota tā, lai mazie skatītāji aktīvi piedalītos izrādes norisē. Kopā ar izrādes varoņiem bērni iesaistījās aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā! ! Dzimšanas diena – ir īpaša diena, kad visi Tevi atceras un domā tikai par Tevi. Tas ir brīnums kurā spēles, blēņošanās, smiekli un jautrība sit augstu vilni!

Arī Baltai Lācis grib skaisti nosvinēt savu dzimšanas dienu, tikai viņš nezina kā to darīt? Baltajam Lācim steidz palīgā Tītariene. Skolēni aktīvi iesaistījās, izsakot padomus, kā organizēt ballīti. 

   
   
   
   

 

  Drukāt