“Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”

 

Projekta nosaukums: Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā


Projekta nosaukums angļu valodā: Cross-border cooperation capacity building in energy efficiency


Programma:
Eiropas Klimata Iniciatīva (EUKI)


Projekta Nr.: 81265174

 

Projekta mērķis: stiprināt pašvaldību spējas energoefektivitātes jomā projekta partnervalstīs, kas atbalstīs pārveidojošus procesus, palielinās energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās un palielinās izpratni par šo tēmu.

 

Vadošais partneris: Ķekavas novada pašvaldība

 

Projekta partneri:

Bordesholmas pašvaldība (Vācija), Gostinas pašvaldība (Polija)

Projekta īstenošanas periods:

11.11.2020. – 31.10.2022.


Finansējums:

282 499,80 EUR, 15 447,00 EUR Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums, 18 000,00 Bordesholmas pašvaldības līdzfinansējums, 9 600,00 EUR Gostinas pašvaldības līdzfinansējums


Finanšu avots:


Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.


Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de


Atbildīgais projekta vadītājs: Inga Biļko, e-pasts: inga.bilko@kekava.lv


Publicitāte:

https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=14866

https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=15491

 

 

  Drukāt