Priekšsēdētāja birojs
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
Nr.
E-pasta adrese
Domes priekšsēdētāja preses sekretāre Ginta Logina  25445652   ginta.logina@kekava.lv
Domes priekšsēdētāja biroja administratore
Dace Kampāne
29467749
98.

 

  Drukāt