Priekšsēdētāja birojs
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
Nr.
E-pasta adrese
Domes priekšsēdētāja biroja administratore
Dace Kampāne
67935822
29467749
98.
Domes priekšsēdētāja padomnieks Andris Volanskis  Sekretārs – 67935822  82. andris.volanskis@kekava.lv

 

  Drukāt