Vēsma Ozoliņa
Ķekavas pagasta kultūras centra vadītāja


Kas gan Ķekavā nepazīst Vēsmu! Ja runā par Ķekavas kultūras namu, tad tā ir Vēsma, ja runā par Vēsmu, tad ir stāsts par kultūras namu, Vēsma un kultūras nams ir nedalāmi jēdzieni, jo Ķekavas kultūras nams ir Vēsmas vienīgā darba vieta kopš Mūzikas akadēmijas beigšanas.


Dzimusi 1956. gadā Limbažu novada Alojā. Pēc Alojas Ausekļa vidusskolas beigšanas iestājusies Latvijas Mūzikas akadēmijā (toreiz konservatorijā) un beigusi kultūras darba organizatorus. Prakses laikā iepazinusies ar Ķekavas kultūras nama darbu (tad kultūras nams piederēja Ķekavas putnu fabrikai) un pēc konservatorijas beigšanas atgriezusies Ķekavā. Ķekavai veltīts viss Vēsmas darba mūžs no 1978. gada. Sākumā pasākumu organizatore , bet no 1995. gada - kultūras nama direktore, kad nams pārgāja pašvaldības īpašumā. Arī kolhoza “Ķekava” kolektīvi atrada sev jaunas mājas Ķekavas kultūras namā. Šogad Vēsmai darba jubileja – 40 gadi Ķekavas kultūras dzīvē.


Kad nams tika nodots pašvaldības īpašumā, tas bija ļoti grūts laiks, namam gandrīz nebija finansējuma, bet kā tautā mēdz teikt “visi sadevās rokās” un izturēja, strādājot par ļoti niecīgu atalgojumu vairākus gadus. Es domāju , ka mūsu kuplo kolektīvu mākslinieciskā kvalitāte ir arī ļoti liels Vēsmas nopelns. Vēsma kultūras namā ir vienmēr – sagaidot, pavadot, līdzdarbojoties. Nav tādu lietu, ko Vēsma nezinātu. Daudziem rodas iespaids, ka kultūras darbs nav darbs, bet izprieca. Redzot galarezultātu svētkos, koncertos un pasākumos, tā var likties, bet, lai līdz tam nonāktu, ir jāizdara liels darbs.


Jau daudzus gadus Ķekavas novada svētki ir kultūras nama vadībā, un to galvenā koordinatore ir Vēsma, izdarot to, ko varbūt viņai nemaz nevajadzētu darīt, jo kultūras darbinieku novadā mums ir gana daudz. Kopš Ķekavā ir kultūras centrs, zem tā darbojas Ķekavas kultūras nams, Doles Tautas nams, Katlakalna Tautas nams, Katlakalna bibliotēka, Ķekavas bibliotēka un Novadpētniecības muzejs, un par to visu ir jāatbild Vēsmai. Šogad Vēsma bija arī novada koordinators simtgades Dziesmu un deju svētkos, paveicot ļoti daudz, lai mūsu novads sevi spilgti pārstāvētu simtgades Dziesmusvētkos. Godīga, uzticama, ar milzīgu atbildības sajūtu.


Vēsmas ideja bija arī Ķekavas novada tautas tērps, kura radīšanā viņa piedalījās no sākuma līdz gatavam rezultātam. Vēsma nekad nemēdz nopelt Ķekavu, jo viņa saka: “Te es dzīvoju, un te es strādāju”.

 

Arvīds Platpers
Ķekavas kultūras nama vīru kora "Ķekava" mākslinieciskais vadītājs


Dzimis 1948. gadā Siguldā un šogad atzīmēs 70 gadu jubileju, bet par pilntiesīgu ķekavieti sevi uzskata kopš 1975. gada, kad kā jaunais mūzikas pedagogs sācis strādāt Ķekavas vidusskolā. Beidzis Jāzepa Vītola vārdā nosaukto Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot mūzikas pedagoga, kordiriģenta un mākslas maģistra grādu.


Ilggadējs vīru kora “Absolventi” mākslinieciskais vadītājs un Mūzikas akadēmijas pedagoģijas nodaļas sieviešu kora diriģents.


Kopš 1975. gada Arvīda radošā dzīve ir cieši saistīta ar vīru kori “Ķekava”, sākumā kā kormeistaram, bet no 1982. gada kā mākslinieciskajam vadītājam. Neskaitāmi koncerti Ķekavā, visā Latvijā un tālu aiz tās robežām. Mājās vestas zelta un sudraba medaļas. Vairākkārtīgi ieguvuši godpilno GRAND PRIX.


Arvīds Platpers ir plaši pazīstams ne tikai Ķekavā, bet visā Latvijā, jo ir Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents un Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Goda Virsdiriģents. Un kur vēl tik tautā populārie Raimonda Paula Dziedāšanas svētki, kuru mākslinieciskais vadītājs ir tieši Arvīds.


Viņam ir ļoti svarīga Latvijas nākotne, un to viņš saskata jaunajā paaudzē – izglītotā, radošā un mūzikai pietuvinātā. Par to viņš cīnās, būdams asociētais profesors kordiriģēšanas katedrā Mūzikas akadēmijā un no tribīnes kā Saeimas deputāts.
Arvīds ir vienmēr pretimnākošs Ķekavas novada rīkotajos pasākumos, uzstājoties ar vīru kori Baložos, Katlakalnā un Daugmalē. Sagatavotas īpašas dziesmu programmas, ar kurām koncertē daudzos, jo daudzos Latvijas dievnamos. Valsts svētki, Ziemassvētki, sieviešu dienas koncerti un citi pasākumi nav iedomājami bez vīru kora dziesmām un viņu diriģenta emocionālās akordeona spēles.


Arvīds ir cīnītājs un viņam rūp Latvija un novads, kurā viņš dzīvo. Latvijā Arvīda Platpera darbs un talants ir augsti novērtēts - 2003. gadā viņam piešķirts piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

 

Manfrēds Osbārs
Bordesholmas pašvaldības izpilddirektors


Šogad tiek atzīmēta Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību sadraudzības 25 gadu jubileja. Visus šos gadus sadraudzību Bordesholmā (Vācija) vadījis Bordesholmas pašvaldības izpilddirektors Manfrēds Osbārs, ieguldot gan savu brīvo laiku, gan līdzekļus. Par viņa ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā un tēla veidošanā ārpus Latvijas robežām šo daudzu gadu garumā liecina daudzi fakti.


Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Manfrēds organizēja humāno palīdzību - gan pārtikas un pirmās nepieciešamības preces Ķekavas pagasta ģimenēm, gan lauksaimniecības tehniku zemniekiem. Tāpat viņš visus šos gadus ir organizējis sadarbību ar pašvaldību, daloties pieredzē pašvaldības darbu organizēšanā, atjaunojamo resursu izmantošanā, komunālo jautājumu risināšanā un daudzos citos jautājumos.


Manfrēds visus šos gadus veicinājis daudzu Ķekavas un Bordesholmas ģimeņu draudzību, kurām bijis iespēja ceļojumu laikā iepazīt gan Latviju, gan Vāciju, šo valstu skaistākās vietas un tradīcijas.
 

Viņš organizējis sociālās stacijas izveidi Ķekavā, uz kuras bāzes šobrīd strādā Ķekavas sociālas aprūpes centrs. Manfrēds joprojām turpina atbalstīt trūcīgos iedzīvotājus Ķekavā, ik gadus uz Ziemassvētkiem organizējot dāvanu vākšanu sociālās aprūpes iemītniekiem un pats personīgi atgādā tās līdz Ķekavai. Senioriem tiek organizētas ekskursijas, svētku galds un koncerts.
 

Savukārt savā atvaļinājuma laikā viņš daudzus gadus ir vadījis bērnu kristīgās nometnes Zviedrijā, kurās piedalījās jaunieši gan no Ķekavas, gan Bordesholmas.
 

Manfrēds atbalsta un vada dažādus projektus sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību, piemēram projektu “Kopējās saknes, kopējs spēks”, par ko tika saņemta balva “ES gada projekts”, jauniešu apmaiņas programmu, kurā Baložu vidusskolas jauniešiem ir iespēja Vācijā apgūt loģistikas nozari. Ķekavas vidusskolas skolnieki savukārt apmaiņas programmas ietvaros apgūst vides zinības. 2017. gadā Hamburgā Bordesholmas un Ķekavas sadraudzība no 320 pretendentiem tika nominēta starp piecām labākajām konkursā ”Dzīvotspējīgākā pilsētu sadraudzība”.
 

Tāpat Manfrēds organizējis atbalstu kopējam Ķekavas-Bordesholmas ERASMUS+ projektam skolu vides uzlabošanai, kura rezultātā Ķekavas izglītības iestāžu darbinieki iepazīstas ar kvalitātes vadības principiem Vācijas skolās un tiek izstrādātas Vadlīnijas kvalitātes vadības ieviešanai Ķekavas skolās. Viņš visu šo gadu laikā veicinājis arī dažādu amatiermākslas kolektīvu, koru, deju kolektīvu, ansambļu vizītes Bordesholmā, tādējādi iepazīstinot ar latviešu tautas kultūras vērtībām.
 

Manfrēds ir organizējis Bordesholmas Rotari kluba biedru atbalstu projektam “Miera balodis”, kura rezultātā Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs saņēma 50 000 eiro dažādam aprīkojumam un jauniešu aktivitātēm. Šo 25 gadu laikā Manfrēds ir pat apguvis latviešu valodu un Ķekavu uzver kā savas otrās mājas.

 

  Drukāt