Attīstības un būvniecības pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Darba
vietas
Nr.
E-pasta adrese
Pārvaldes vadītāja Aivita Zavadska 25714142 89 aivita.zavadska@kekava.lv
Vadītājas vietnieks Juris Križanovskis 27841097 50. juris.krizanovskis@kekava.lv
Vadītājas vietniece Kristīne Danovska 29374340   kristine.danovska@kekava.lv
Teritorijas plānotāja
Iveta Zālīte
29150072
53.
iveta.zalite@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
29822574
52.
andris.lacis@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Līga Sēja 29401169 57. liga.seja@kekava.lv
Teritorijas plānotāja Gita Rengarte 25636820 51. gita.rengarte@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Pauls Grants   2667 026   pauls.grants@kekava.lv
Galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš 28633324 64. maris.ozolins@kekava.lv
Būvinženieris Arvis Krūmiņš 25436806 68. arvis.krumins@kekava.lv
Projektu vadītāja Anna Leimane 27851097 66. anna.leimane@kekava.lv
Projektu vadītājs Gints Hermanis     gints.hermanis@kekava.lv
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos     56.  

 

 Ķekavas novada Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālrunis Darba vietas Nr.
E-pasta adrese
Būvvaldes vadītāja-arhitekte Inga Šuldrika

Būvvaldes vadītāja pienākumi;

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0368) konsultācijas par  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai;

konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
26684828 43. inga.suldrika@kekava.lv
Būvvaldes vadītāja vietniece  Ilona Pētersone

Būvvaldes vadītāja vietnieka pienākumi;

konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību – būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un izskatīšanas procesu, būvniecības procesa kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanas procesu, administratīvā procesa ievērošanu būvniecībā. 
 29445841 42.  ilona.petersone@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā. 28683593 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekts

Reinis Muižnieks 

 

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;  būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

 25615138 11.

 reinis.muiznieks@kekava.lv

Arhitekte Inguna Livkiša

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0728) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

27302103 12. inguna.livkisa@kekava.lv
Būvvaldes speciālistu palīgs Jelizaveta Obrazcova Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana; 
iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
25655104 8.

jelizaveta.obrazcova@kekava.lv

Būvinspektore

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 27301495 9.

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektore Inta Ezergala

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  10.

inta.ezergala@kekava.lv

Būvinspektors Jānis Fricsons   25638967   janis.fricsons@kekava.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Linda Meimane
 • Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu;

 • inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
27301514 45. linda.meimane@kekava.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Veronika Patmalniece
 • Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu;

 • inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
 25713009 44. veronika.patmalniece@kekava.lv
Juriste Ilze Priede Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 28633598 39.

ilze.priede@kekava.lv

Juriste Maija Zamberga Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 28631218 38. maija.zamberga@kekava.lv
Būvvaldes speciālistu palīgs Liene Pumpuriņa Dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un sistematizēšana. 26348616 7. liene.pumpurina@kekava.lv
Arhīviste-lietvede Mudīte Puzaka

Dokumentu arhivēšana;

informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.

26358999

40.

mudite.puzaka@kekava.lv

Arhīviste-lietvede Evita Miezīte   28620884   evita.miezite@kekava.lv

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67935800

E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:

P. 8.00-18.00

C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

 

  Drukāt