Administratīvā pārvalde 

 Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis Darba
vietas
nr.
E-pasta adrese
Vadītāja

Līga Mizovska

28644797 61. liga.mizovska@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību vadītāja Ginta Logina 25445652 88. ginta.logina@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Laura Barkāne 29355984 86. laura.barkane@kekava.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists  Laura Šīrante 29526209 87. laura.sirante@kekava.lv
Fotogrāfs  Uldis Laganovskis 26170234 - uldis.laganovskis@kekava.lv
Juridiskā atbalsta vadītājs Jānis Zvaigzne 26187181 80. janis.zvaigzne@kekava.lv
Juridiskās daļas vadītājs Keta France-Bamblovska  25759964 79. keta.france@kekava.lv
Jurists-iepirkumu procesa vadītājs Karīna Lāce  25 455 449   karina.lace@kekava.lv
Jurists-iepirkumu speciālists Līga Blate 25448962 78. liga.blate@kekava.lv
Iepirkumu speciālists Solvita Zavadska  25666038   solvita.zavadska@kekava.lv
Jurists Elīza Viļuma  27840242   eliza.viluma@kekava.lv
Vecākais iepirkumu speciālists Ilga Viegliņa 26600363 81. ilga.vieglina@kekava.lv
Sekretariāta vadītājs Vija Milbrete 26512801 60. vija.milbrete@kekava.lv
Papildu informācija: Veic arī miršanas un dzimšanas fakta reģistrāciju.
Domes sēžu laikā reģistrācija Ķekavā nenotiek. Atvaļinājuma laikā civilstāvokļa
aktu reģistrācija notiek Baložu pārvaldē vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.
Sekretārs Aija Videniece 20217066 58. aija.videniece@kekava.lv
Arhīvists Antra Liepiņa 28648290 59. antra.liepina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas vadītājs Laura Kauliņa 26166910 5. laura.kaulina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Kristīne Ēķe 28233616 3. kristine.eke@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Jolanta Eriņa 28337481 1. jolanta.erina@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Anastasija Prokopenko 28652898 4. anastasija.prokopenko@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Dace Grāvīte  28012895   dace.gravite@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists (lietvede) Linda Rence  28012358   linda.rence@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Anita Kvitka 25667152 - anita.kvitka@kekava.lv
Papildu informācija: Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads
Lauksaismniecības konsultants Dace Kārkliņa 28312379 2. dace.karklina@kekava.lv
Personāla vadītājs Jana Malaha 29491724 77. jana.malaha@kekava.lv
Personāla speciālists Baiba Barkāne 26571378 76. baiba.barkane@kekava.lv
Personāla speciālists Sandija Ezera  26199621   sandija.ezera@kekava.lv
Personāla speciālists Liene Leimane  28021049   liene.leimane@kekava.lv
Darba drošības un ugunsdrošības speciālists Mārtiņš Ansonskis 22123450 74. martins.ansonskis@kekava.lv
Vienotais IT atbalsta tālrunis 28695050
Informācijas tehnoloģijas vadītājs Mārtiņš Egle 26116925 92. martins.egle@kekava.lv
Informācijas sistēmu un programmatūru administrators Māris Bērziņš 22047403 91. maris.berzins@kekava.lv
Informācijas sistēmu un programmatūru administrators Dmitrijs Cvetkovs 25727006 90. dmitrijs.cvetkovs@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Gatis Pokšāns 29101455 95. gatis.poksans@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Mareks Lukjanskis 29273551 94. mareks.lukjanskis@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Dmitrijs Rozamascevs 27840630 93 dmitrijs.rozamascevs@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Andris Paupers 25434523   andris.paupers@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Māris Andersons     maris.andersons@kekava.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa 

 

  Drukāt