Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2018

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma priekšmets

Dokumenti Paziņojums/ Ziņojums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2018/61 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

1.pielikums

Paziņojums par līgumu 08.12.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 05.01.2019.

21.01.2019. plkst. 10:00     Slēgts konkurss PIL 8.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā
ĶNP 2018/60 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 12.12.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.02.2019.

07.01.2019. plkst. 10:30 Lēmums 14.01.2019.

Līgums

Vienošanās

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/59 Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 11.12.2018.

Iepirkums pārtraukts 21.12.2018.

27.12.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.12.2018.    Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/58 Būvprojekta “Atpūtas vieta” atdresē: adresē DKS “Ziedonis”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, realizācija

Nolikums

2.pielikums

Darbu apjomi

 

Paziņojums par plānoto līgumu 05.12.2018.

Iepirkums pārtraukts 17.12.2018.

17.12.2018. plkst. 10:30

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 17.12.2018.

  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/57 Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Iepriekšējais informatīvais paziņojums 14.08.2018.

Paziņojums par līgumu 04.12.2018.

21.12.2018. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/56 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve - I posms (kandidātu atlase)

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 22.11.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 30.11.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 08.12.2018.

  Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.12.2018.   Slēgts konkurss PIL 8.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā
ĶNP 2018/55 Videonovērošanas sistēmas modernizācija

Nolikums

Informācija

Jautājumi un atbildes 21.11.2018.

Jautājums un atbilde 23.11.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu 15.11.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.12.2018.

27.11.2018. plkst. 10:30 Lēmums 03.12.2018.  Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/54 Gājēju ceļa un veloceliņa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 17.10.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 08.02.2019.

05.11.2018. plkst. 10:00  

Līgums un vienošanās

Vienošanās

Līgums par autoruzraudzību

Līgums par autoruzraudzību

Atklāts konkurss
ĶNP 2018/53 Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Iepriekšējais informatīvais paziņojums 14.08.2018.

Paziņojums par līgumu 10.10.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 17.10.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 24.10.2018.

 

  Iepirkuma procedūra pārtraukta 24.10.2018.   Atklāts konkurss
ĶNP 2018/52 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā, Ķekavas novadā

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 04.10.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.01.2019.

22.10.2018. plkst. 10:00 Iepirkuma procedūra pārtraukta 14.01.2019.   Atklāts konkurss
ĶNP 2018/51 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 24.09.2018. 

Iepirkums pārtraukts 12.11.2018.

08.10.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 12.11.2018.   Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/50 Asfaltbetona seguma remonts pie mājas Vārpas Daugmalē, Daugmales pagastā,  Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 21.09.2018. 

Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu 04.12.2018.

08.10.2018. plkst. 10:00 Lēmums 12.11.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/49 Būvuzraudzība auto stāvlaukuma pārbūvei pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 11.09.2018. 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.10.2018.

 25.09.2018. plkst. 10:00 Lēmums 25.09.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/48 Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi

Nolikums

Papildus informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 06.09.2018. 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.12.2018.

17.09.2018. plkst. 10:00 Lēmums 12.11.2018.

Līgums

Vienošanās

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/46 Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Tehniskā informācija

Informācija

10.09.2018. plkst.10:00 Lēmums 17.09.2018. Līgums  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/45  Neregulārie transporta pakalpojumi Ķekavas novada pašvaldības un to iestāžu rīkotajiem pasākumiem Latvijas Republikas teritorijā  Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
 

Paziņojums par līgumu 05.09.2018

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 29.12.2018.

 08.10.2018 plkst.10:00      Atklāts konkurss
ĶNP 2018/44 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Nolikums

Pielikums Nr.2

Paziņojums par plānoto līgumu 27.08.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.02.2019.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.04.2019.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2019.

10.09.2018. plkst.10:00

Lēmums 03.12.2018.

Lēmums 04.03.2019.

Līgums - 1.daļa

Līgums un vienošanās 7.daļa 

Līgums 2. un 6.daļa

Līgums un vienošanās 3.daļa

Līgums 5.daļa

 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/43 Būvprojekta “Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 – Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov.” 2., 3. kārtas realizēšana

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Tāmes

Paziņojums par plānoto līgumu 23.08.2018.

05.09.2018. plkst. 9:00

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 13.09.2019.   Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/42 Transporta pakalpojumi Ķekavas pašvaldības pasākumiem Eiropas savienības un (ES) un Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) valstu teritorijās  

Ziņojums

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 20.03.2019.

      Sarunu procedūra PIL 8.panta pirmās daļas 6.punkta un septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/41 Teritorijas labiekārtošana bērnu rotaļu laukumam Valdlaučos,  Ķekavas novadā

Nolikums

Projekta dokumentācija

Tāmes

Informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 15.08.2018.

Iepirkums izbeigts bez rezultāta 05.09.2018.

27.08.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 05.09.2018.    Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/40 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Nolikums

Pielikums Nr.3

Paziņojums par plānoto līgumu 06.08.2018.

Iepirkums pārtraukts 27.08.2018.

20.08.2018. plkst.10:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 27.08.2018.   Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/39 Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu  

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 02.11.2018.

Ziņojums 28.09.2018.

      Sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/38 Par tiesībām veikt būvprojekta “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 4.posms” izstrādi Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 25.07.2018.

Iepirkums pārtraukts 08.10.2018.

06.08.2018. plkst. 10:00 Lēmums 08.10.2018. - Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/37 Pasažieru furgona iegāde Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vajadzībām

Nolikums

Jautājums un atbilde 13.07.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu 12.07.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.10.2018.

23.07.2018. plkst. 10:00

Lēmums 27.08.2018.

Lēmums 28.09.2018.

Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/36 Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā     20.08.2018. plkst.10:00

Lēmums_27.08.2018.

Lēmums_06.09.2018.

Līgums Iepirkums PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkta kārtībā
ĶNP 2018/33 Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
 

Paziņojums par līgumu 23.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 08.08.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 14.08.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 26.10.2018.

27.08.2018. plkst. 10:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/32 Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoeļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Projekta dokumentācija

Tāme - 1.daļai

Tāme - 2.daļai

Paziņojums par plānoto līgumu 29.06.2018.

Iepirkums pārtraukts 09.08.2018.

 

11.07.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 06.08.2018.   Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/31 Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana
 

Paziņojums par līgumu 04.07.2018

06.08.2018. plkst. 10:00

 Lēmums 13.08.2018.(1.daļa)

Lēmums 13.08.2018. (2.daļa)

Lēmums 13.08.2018 (3.daļa)

  Atklāts konkurss
ĶNP 2018/30 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai  

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 26.09.2018.

Ziņojums

      Sarunu procedūra PIL 8.panta pirmās daļas 6.punkta un septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/29 Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi

Nolikums

Papildus informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 13.06.2018. 26.06.2018. plkst. 10:00 Lēmums 09.08.2018.

Līgums un Vienošanās 

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/28 Sporta laukuma izveide Rāmavā, Ķekavas novadā

Nolikums

Projekta dokumentācija

Tāmes

 

Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2018.

18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 02.07.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/27 Ziemeļu ielas esošā asfaltbetona seguma atjaunošana, Ķekavā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Projekts

Jautājums un atbilde 14.06.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2018.

18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 10.07.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/26 Par tiesībām veikt būvprojektu “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.posms, 2.posms, 3.posms” izstrādi Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.

Iepirkums pārtraukts 08.10.2018.

18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 08.10.2018.  - Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/25 Par tiesībām veikt būvprojekta “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi

Nolikums

Paskaidrojoša informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 04.06.2018

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2018.

18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 16.07.2018.

Līgums

Vienošanās_1

Vienošanās_2

Vienošanās_3

 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/24 Par tiesībām veikt būvprojekta “Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 04.06.2018

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.07.2018.

18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 10.07.2018.

 Līgums

Vienošanās

Līgums

 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/23  Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ķekavas vidusskolas Sporta kompleksā

 Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 Paziņojums par līgumu 09.06.2018

 10.07.2018 plkst.11:00  Lēmums 23.07.2018    Atklāts konkurss
ĶNP 2018/22 Par tiesībām veikt būvprojekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi

 Nolikums

Precizēta informācija

Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2018.

11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums 30.07.2018

Līgums

Līgums

 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/21 Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā

 Nolikums

Tāme

Karte

Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018

Paziņojums par pārtraukšanu 18.06.2018

11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 18.06.2018    Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/20 Rudens ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā

 Nolikums

Tāme

Karte

Topogrāfija

Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018

11.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 13.09.2019.    Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/19 Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Karte

Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018

Paziņojums par pārtraukšanu 18.06.2018

11.06.2018. plkst. 11:00   Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 18.06.2018    Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/18 Cālīšpurva ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme

Karte

Topogrāfija

Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2018.

11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums 30.07.2018 Līgums  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/17 Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 05.07.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 17.07.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (atklāts konkurss izbeigts) 02.11.2018.

30.07.2018. plkst. 10:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/16 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 25.05.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 04.07.2018.

11.06.2018. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/15 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Nolikums

Projekts

Tāmes

Precizēta informācija par paredzēto solu

Paziņojums par plānoto līgumu 17.05.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2018.

04.06.2018. plkst.11:00 Lēmums 11.06.2018.

Līgums 

Vienošanās

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/14 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 12.05.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 02.08.2018.

11.06.2018. plkst. 11:00   Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2018/13 Mežmalas ielas daļas un Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā

Nolikums

Tāme (Mežmalas iela)

Tāme (Zālītes iela)

Karte

Shēma

Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018. 16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.05.2018   Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/12
Rudens ielas un Cālīšpurva ielas remotnts Baložos, Ķekavas novadā  

Nolikums

Tāme (Cālīšpurva iela)

Tāme (Rudens iela)

Karte

Topogrāfija

Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018. 16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.05.2018   Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/11 Daugmales pamatskolas fasāžu siltināšana, “Skola”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads

Nolikums

Tāme

Dokumentācija

Siltinajuma mezgli

Precizēta informācija par nodrošinājuma summu

Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.06.2018.

16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums 21.05.2018.  Līgums Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/10
Sporta laukuma izveide Rāmavā,  Ķekavas novadā

Nolikums

Projekts

Tāmes

 Paziņojums par plānoto līgumu 09.04.2018.

Paziņojums par pārtraukšanu 15.05.2018

 07.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 14.05.2018    Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
 ĶNP 2018/9  Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikumi

 Paziņojums par plānoto līgumu 11.04.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 28.06.2018.

 23.04.2018. plkst.11:00  Lēmums 21.05.2018  Līgums  Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/8 Degvielas piegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 11.04.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.07.2018.

14.05.2018. plkst.11:00  

Līgums 

Vienošanās

Vienošanās

Atklāts konkurss
ĶNP 2018/7 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Nolikums

Projekts

Tāmes

Precizēta informācija par paredzēto solu

Paziņojums par plānoto līgumu 03.04.2018. 16.04.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 14.05.2018.   Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
 ĶNP 2018/6 PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas

Nolikums

1.pielikums

2.-13.pielikumi

14.pielikums

Projekts

Tāmes

Jautājumi un atbildes

 

Paziņojums par plānoto līgumu 29.03.2018.

Ziņojums 09.05.2018.

26.04.2018. plkst.11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/5 Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)

Nolikums

Projekts

Tāme

Paziņojums par plānoto līgumu 01.03.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.05.2018.

19.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums 26.03.2018. Līgums 

Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā

ĶNP 2018/4 Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā

Nolikums

Projekts

Tāme

Paziņojums par plānoto līgumu 28.02.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.05.2018.

19.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums 26.03.2018. Līgums

Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā

ĶNP 2018/3 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2

Nolikums

Projekts

Tāmes

Precizēta informācija par paredzēto solu

Jautājums un atbilde

Paziņojums par plānoto līgumu 21.02.2018. 12.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 26.03.2018.  

Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā

ĶNP 2018/2 Elektroenerģijas iegāde Ķekavas novada pašvaldībai un tās iestādēm

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Paziņojums par līgumu 23.02.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 15.04.2019.

26.03.2018. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2018/1 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūves būvuzraudzība Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 07.02.2018.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.03.2018.

19.02.2018. plkst. 11:00 Lēmums 19.02.2018.

Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā

ĶNP 2017/27 Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 

Paziņojums par līgumu 21.12.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 21.01.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 04.02.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 01.07.2018.

26.02.2018. plkst. 11:00   Līgums Atklāts konkurss

 

  Drukāt