Ķekavas novada pašvaldībai ir seši spēkā esoši starptautiskās sadarbības līgumi: Bordesholma, Vācija (1993), Braslava, Baltkrievija (2010), Nilufera, Turcija (2010), Gostina, Polija (2011), Nizami, Azerbaidžāna (2011) un Raseiniai, Lietuva (2013).


Š
obrīd spēkā neesoši ir divi sadraudzības līgumi: Pečoru rajona pašvaldība, Krievija (2011) un Pskovas rajona pašvaldība, Krievija (2009).
 

Pašvaldību starptautiskā sadraudzība ļauj risināt vietēja un starptautiska mēroga problēmas, meklēt risinājumus un inovācijas, kā arī dalīties ar pieredzes apmaiņu veiksmīgākai pašvaldības darbībai.
 

Starptautiskās sadarbības ietvaros realizēti vairāki starptautiska mēroga projekti, organizēta pieredzes apmaiņa, kultūras un izglītības apmaiņa, rīkoti dažādi veselības veicināšanas pasākumi, sportiskas aktivitātes, kā arī iespējoti jauninājumi veselības jomā, vietējo iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanai.

  Drukāt