Ķekavas Sporta skolas budžets

Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

Ķekavas sporta skolas darbinieku mēnešalgas: 

Janvāris 
Februāris

  Drukāt