Ķekavas vidusskola steidzami ar 2019.gada 1.septembri  aicina darbā:

 

-dabaszinību skolotāju  5.-6.klasēs (20 kontaktstundas); papildus iespējamas 6 kontaktstundas ģeogrāfijā 7.klasēs vai 6 kontaktstundas fizikā 8.klasēs.

- mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs 5.-9.klasēs (24 kontaktstundas); papildus iespējamas mācību stundas informātikā

 

Paredzamais atalgojums 880-950 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas)

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība. Sīkāka informācija pa tālruni 29391623.  CV sūtīt uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv

  Drukāt