Kas jāņem vērā, nolīgstot būvspeciālistu?

 

Mājas būvniecībā vai tās renovācijā ir jāiegulda apjomīgi finansiālie līdzekļi, tādēļ ir svarīgi darbus paveikt precīzi un kvalitatīvi. Lai mājoklis ne vien izskatītos tieši tā, kā esi iztēlojies, bet arī kalpotu vēl gadiem ilgi, ir jāizvērtē, kuram būvspeciālistam šo darbu uzticēt. DNB dzīvesstila bloga dzivenotiek.lv eksperti piedāvā 5 ieteikumus atbilstošo būvspeciālista izvēlei.
 

Derīgs sertifikāts
 

Gluži tāpat kā šoferim nepieciešama autovadītāja apliecība, arī būvspeciālistam jāsaņem sertifikāts, kas apliecina viņa prasmes un kompetenci darboties būvniecības nozarē. Pirms jebkādu līgumu parakstīšanas un samaksas veikšanas pārliecinies, ka izvēlētajam speciālistam ir derīgs sertifikāts. Tu vari palūgt viņam to uzrādīt klātienē vai pārbaudīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā. Tāpat pārliecinies, ka izvēlētais speciālists vai būvniecības uzņēmums ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā.
 

Apdrošināšana
 

Pirms noalgo izvēlēto speciālistu, vispirms pārliecinies, ka viņa darbs ir apdrošināts. Būvniecības likuma 13. pants paredz, ka būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā viņu darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi.
 

Tāpat obligāti jābūt apdrošinātai arī būvuzņēmēja un būvdarbu veicēja civiltiesiskajai atbildībai par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem.


Reputācija un pieredze


Pirms pieņem lēmumu par labu konkrētam speciālistam, iepazīsties ar viņa iepriekš veiktajiem darbiem. Vai iepriekšējie klienti ir apmierināti un var sniegt labas atsauksmes? Noskaidro ne tikai būvnieka labos darbus un īpaši izceļamos sasniegumus, bet arī rakstura iezīmes, kas varētu traucēt jūsu savstarpējai komunikācijai.


Lai gan ne vienmēr iespējams izpatikt pilnīgi visiem un izpildīt katru sīkāko vēlmi, virkne neapmierinātu klientu noteikti ir sarkanais signāls, ka šim būvniekam nevar uzticēties!


Konfliktu risināšana


Dzīvē nekad neko nevar zināt, tāpēc, plānojot būvniecības procesu, svarīgi padomāt dažus soļus uz priekšu. Noslēdzot līgumu ar būvnieku, svarīgi atrunāt, kā nepieciešamības gadījumā tiks risināti konflikti. Ja tev radušās kādas aizdomas par paveikto darbu neatbilstību Latvijas normatīvajos aktos noteiktajam kvalitātes līmenim, tu esi tiesīgs pieprasīt neatkarīga eksperta atzinumu par būvnieka paveikto darbu.


Līguma plāns


Jo detalizētāks līgums, jo lielāka drošības sajūta! Vispirms palūdz būvspeciālistam sagatavot līguma melnrakstu, kurā atrunāti darbu izpildes termiņi, plānotās izmaksas un apstākļi, kas tos var ietekmēt. Tā kā tas vēl nav abu pušu apstiprināts, oficiāls dokuments, tev ir iespēja iebilst un ierosināt izmaiņas, ja tās ir pamatotas un patiešām nepieciešamas.


Pirms līguma galīgās versijas parakstīšanas pārbaudi, vai tajā iekļautā informācija ir korekta un atbilst tai, par ko iepriekš bijāt vienojušies.


Plašāka informācija un vairāk padomu saistībā ar mājokļa iegādi un būvniecību: http://www.dzivenotiek.lv

 

reitingi.lv

06.06.2017.

  Drukāt