Par projektu:

Ķekavas novada pašvaldība pirmā Latvijā gatavojas savās izglītības iestādēs  - Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā, Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā -  ieviest vienotas kvalitātes vadības sistēmu. To plānots īstenot Eiropas Savienības skolu izglītības programmas "Erasmus+"  projekta ietvaros, un tā īstenošanai  piešķirti 124 680 eiro. 

 

Aktualitāte: šī projekta pamatā kvalitātes vadības sistēmas ieviešana vispārējās izglītības iestādes, interešu un neformālās izglītības iestādēs, kā līdzeklis izglītības kvalitātes uzlabošanai un skolēnu piesaistei.

 

Lai gan šis jautājums tiek izskatīts daudzās valstīs, nav jaunu pētījumu par kvalitātes vadības sistēmas nepieciešamību vispārējās izglītības iestādēs. Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ceļā uz kvalitatīvu izglītību, tiek uzskatīta skolu autonomija - brīvība organizēt izglītību, ko skola uzskata par nepieciešamu; finansiālo un cilvēkresursu patstāvīga vadība.

Kvalitātes vadība ir nepieciešama vispārējās izglītības sistēmā, lai sākumā to uzlabotu un sakārtotu, kontrolēto darbību, darbības pašnovērtēšanas, gatavojoties ārēju novērtējumu (akreditācija), otrkārt, par izglītības politikas veidotājiem, lai īstenotu kvalitātes vadības principus vispārējās izglītības sistēmu, kā viss, ieskaitot visus vispārējās izglītības iestādēs, treškārt, sociālajiem partneriem un vecākiem, lai veidotu izpratni par viņu lomu, tiesībām un pienākumiem, kā arī sadarbības iespējas sniegšana un novērtējums vispārējās izglītības kvalitāti. Kvalitātes vadības sistēma skolām / iestādēm ir nepieciešama efektīvāka un kvalitatīvu izpildi šo skolu vadības procesu.

 

Tiešā mērķauditorija: skolēni, skolotāji, izglītības iestāžu vadība un personāls, pašvaldības personāls, kas atbildīgs par izglītību un dome – kopumā apmēram 6000 personu.

 

Netiešā auditorija: skolas vecuma bērnu vecāki, valsts līmeņa lēmumu pieņēmēji, reģionālās un nacionālās izglītības jomas lēmumu pieņemšanas autoritātes, pašvaldību iedzīvotāji – kopumā apmēram 45000 cilvēku.

 

Plānotie rezultāti: veiksmīga, izpētīta un pārbaudīta atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Ķekavas novada izglītības iestādēs, līdz ar to uzlabota izglītības sistēma, sniegtās izglītības kvalitāte

 

Kvalitātes jēdziens izglītībā

Inteliģentas sabiedrības pamats ir kvalitatīva, taču šī vārdu savienojuma izpratne nav viennozīmīga. Kāda ir kvalitatīva izglītības programma? Latvijā vēl nav konkrētas izpratnes in pētījumu par kvalitāti izglītībā.

Kvalitāte ir viens no izglītības stūrakmeņiem, taču problēma ir tajā, ka kvalitātes  izpratne ir atšķirīga un tās novērtēšanai nav noteiktu kritēriju.

Kvalitātei būtu jāpielāgojas katram individuāli(sabiedrība jāuztver kā uzņēmuma klienti ar savām atšķirīgām prasībām)

Kvalitatīva izglītība ir konkurētspējīga un praktiski dzīvē noderīga, mācību laikā izvirzītās prasības – skaidras, saprotamas, pieņemamas un atbilstošas laikam, modernas(izmantojot modernās tehnoloģijas)

Izglītības kvalitāte – publisks produkts, kas norāda uz skolēnu sasniegumiem un ļauj salīdzināt dažādas izglītības iestādes, tās vadības sistēmā ir nepieciešama oriģinalitāte un netradicionāli risinājumi, efektīva resursu izmantošana un ilgtspēja.

Projekta ietvaros tiks analizēta ārējo un iekšējo kvalitātes kritēriju nozīme.

Pašlaik dažādās Eiropas valstīs tiek izmantoti atšķirīgi kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kuros pastāv būtiskas atšķirības. Ir svarīgi salīdzināt Austrumeiropas un Rietumeiropas praksi, lai iegūtu labākos prakses piemērus.

 

Galvenās kontaktpersonas un sadarbības partneri:

 

Ķekavas novada pašvaldības projekta partneri ir Bordesholmas pašvaldība Vācijā un Raseiņu pašvaldība un ģimnāzijā Lietuvā. Projektā neformālo izglītības jomu pārstāv Ķekavas novada Sporta aģentūra. Galvenais koordinators ir Ķekavas novada pašvaldība.

 

Galvenās kontaktpersonas

 

Projekta aktualitātes

08.02.2017. Diskutē par kvalitātes vadību izglītības iestādēs

 

 

  Drukāt