Par pieteikšanos darbam Ķekavas novada vēlēšanu iecirkņu komisijās

 

 

Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās. Aizpildītās veidlapas iesniegt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Ķekavas novada pašvaldībā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9, 16.kabinetā līdz 2017.gada 12.aprīlim.

 

Pieteikuma veidlapa

 

Atgādinām, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

 

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

  1. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
  2. kurš prot latviešu valodu;
  3. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  4. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  5. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  6. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

 

 

 

  Drukāt