Pašvaldības Vēlēšanu zīmju secības izloze notiks 28. aprīlī

2017. gada 28. aprīlī plkst. 11.00 Ķekavas novada pašvaldībā 24. kabinetā notiks pašvaldības Vēlēšanu zīmju secības izloze.

 

Vēlēšanu zīmju secības izlozes norise

  1. Izlozi vada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš pirms izlozes izskaidro tās norisi.
  2. Lozi velk kandidātu sarakstu pārstāvji tādā secībā, kādā reģistrēti kandidātu saraksti. Ja kādam sarakstam pārstāvis nav ieradies, viņa vietā lozi velk komisijas sekretārs.
  3. Lozes vilcējs klātesošajiem skaļi nosauc izlozēto numuru un parāda to izlozes protokolētājam, kas to uzreiz ieraksta protokolā.

 

Izlozes iznākumus ieraksta protokolā, ko paraksta protokolētājs, komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un lozētāji.

 

Ķekavas novada vēlēšanu komisija

25.04.2017.

  Drukāt