Paziņojums par paredzētās darbības – VAS “Latvijas Valsts ceļi” plānotās valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~ 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības akceptēšanu

 

Paredzētā darbība - valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~ 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība

 

 

 

Paredzētās darbības norises vietas: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta

 

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050, tālr. 67028169

 

Iesnieguma parakstīšanas datums un vieta: 2017.gada 3.marts, Rīga

 

 

Atzinums Nr.5 Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no ~ 7,90 km līdz ~ 25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu:

1.sējums

2.sējums

 

 

SIA "Vides eksperti"

23.01.2017

 

  Drukāt