Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas informatīvo sapulču prezentācija

Ķekavas novada pašvaldība šī gada februārī un martā organizēja astoņas iedzīvotāju informatīvās sapulces par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām.

 

  

  Drukāt