Kādus priekšlikumus sagaidām teritorijas plānojuma izstrādei (precizēts 22.02.2017.)

Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam (turpmāk – Teritorijas plānojuma) izstrādei var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz funkcionālā zonējuma maiņu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram, transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizāciju (prettrokšņa pasākumi, jaunas gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām vietām un tamlīdzīgi.

 

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam sniegt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot), sūtot tos uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.

 

Iesniedzot priekšlikumus Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām vēlams norādīt novada teritorijas daļu uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, pagasts, pilsēta, ciems, apdzīvotas vietas daļa vai īpašums).

 

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

 

Kā arī rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.

 

Adreses:

Ķekavas novada pašvaldība (Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123);

Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128);

Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (“Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124).

 

Kontaktpersonas Ķekavas novada pašvaldībā:

Juris Križanovskis, tālr. 67936031, mob.tel.tālr. 27841097

Līga Sēja, tālr. 67936019

 

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.02.2017.

 

  Drukāt