Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu”.

 

Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojuma) redakcija un Vides pārskata projekts tiks pilnveidots atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem institūciju atzinumiem, vērā ņemtajiem priekšlikumiem vai iebildumiem, kā arī tiks veikti redakcionāli labojumi.

 

Paredzams, ka Teritorijas plānojuma pilnveidošana ilgs līdz šī gada septembrim un pēc tam pilnveidotā redakcija tiks virzīta atkārtotai publiskajai apspriešanai.

 

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Teritorijas plānojuma pilnveidošanā un līdz augusta beigām (30.augustam ieskaitot) izteikt priekšlikumus Teritorijas plānojuma redakcijai. Saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un iespēju robežās iestrādāti Teritorijas plānojuma redakcijā līdz atkārtotai publiskajai apspriešanai.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

  • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
  • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
  • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
  • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu.

 

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.08.2019.

 

  Drukāt