Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādei saņemto priekšlikumu kopsavilkums

 

Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļa ir apkopojusi saņemtos priekšlikumus Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādei.

 

Kopsavilkumā ir apkopoti 270 priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām, kas saņemti uz e-pastu planojums@kekava.lv vai iesniegti Ķekavas novada pašvaldībā. Kopsavilkumā iekļauti arī tie priekšlikumi, kas saņemti pēc 2017.gada 31.marta.

 

Ar kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit.

 

 

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka visi priekšlikumi tiks izskatīti Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā. Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas informēsim katru priekšlikumu iesniedzēju papildus par iesniegto priekšlikumu ņemšanu vai neņemšanu vērā.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.05.2017.

 

 

  Drukāt