Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

2020. gads
2020.gada 23.decembra lēmums nr.3-3/20/399 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām
2020.gada 23.decembra lēmums nr.3-3/20/398 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/366

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/371 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/369 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/368 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu likvidētiem uzņēmumiem
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/367 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2020.gada 15.jūlija lēmums Nr.3-3/20/326

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

2020.gada 29.maija lēmums Nr.3-3/20/293 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
2020.gada 18.maija lēmums Nr.3-3/20/287 Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 14.maija lēmums Nr.3-3/20/286 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/279 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām perosnām
2020.gada 25.februāra lēmums Nr.3-3/20/190

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

2020.gada 27.marta lēmumums Nr. Nr.3-3/20/256

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

2020.gada 1.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/266

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

2020.gada 9.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/269 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām perosnām
2019. gads
2019.gada 20.decembra lēmums Nr.3-3/19/857 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām
2019.gada 20.decembra lēmums Nr.3-3/19/856 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2019. gada 7. janvāra lēmums Nr.3-3/19/2 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2019.gada 3.decembra lēmums Nr.3-3/19/853 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2019.gada 2.decembra lēmums Nr.3.-3/19/852 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2018. gads
2018. gada 21. decembra lēmums Nr.3-3/18/303 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2018. gada 20. decembra lēmums Nr.3-3/18/302 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2018. gada 26. novembra lēmums Nr.3-3/18/295 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 23. novembra lēmums Nr.3-3/18/294 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 22. novembra lēmums Nr.3-3/18/293 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2018. gada 28. jūnija lēmums Nr.3-3/18/230 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 18. jūnija lēmums Nr.3-3/18/222 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

 

2017. gads
2017. gada 20. decembra lēmums Nr.3-10/17/281 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2017. gada 14. decembra lēmums Nr. 3-10/17/277 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2017. gada 30. jūnija lēmums Nr. 3-10/17/194 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

2017. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 3-10/17/161

Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu
 2017. gada 2. janvāra lēmums Nr. 3-10/17/1 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

 

2016. gads

2016. gada 23. augusta lēmums Nr. 3-10/16/195

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

 

  Drukāt