Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

2019. gads
2019. gada 7. janvāra lēmums Nr.3-3/19/2 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2019.gada 3.decembra lēmums Nr.3-3/19/853 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gads
2018. gada 21. decembra lēmums Nr.3-3/18/303 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2018. gada 20. decembra lēmums Nr.3-3/18/302 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2018. gada 26. novembra lēmums Nr.3-3/18/295 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 23. novembra lēmums Nr.3-3/18/294 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 22. novembra lēmums Nr.3-3/18/293 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2018. gada 28. jūnija lēmums Nr.3-3/18/230 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2018. gada 18. jūnija lēmums Nr.3-3/18/222 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

 

2017. gads
2017. gada 20. decembra lēmums Nr.3-10/17/281 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2017. gada 14. decembra lēmums Nr. 3-10/17/277 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2017. gada 30. jūnija lēmums Nr. 3-10/17/194 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

2017. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 3-10/17/161

Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu
 2017. gada 2. janvāra lēmums Nr. 3-10/17/1 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu

 

2016. gads

2016. gada 23. augusta lēmums Nr. 3-10/16/195

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

 

  Drukāt