Ķekavas novada teritorijā komunālo pakalpojumu sniedzēji piedāvā asenizācijas pakalpojumus un izsmeļamo bedru notekūdeņu pieņemšanu, ja asenizācijas pakalpojumu veic privāti pakalpojumu sniedzēji:

Notekūdeņu nodošana ir maksas pakalpojums, un par to jāvienojas, iepriekš zvanot uz norādītajiem tālruņu numuriem. Turklāt notekūdeņiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Ķekavas novadā tos nosaka Rīgas domes 02.07.2002. gada noteikumu Nr. 22 pielikums - Pilsētas kanalizācijas tīklā novadīto notekūdeņu maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija.


Iedzīvotāju ievērībai! Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus līdz 2020.gada 1.jūnijam reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes). Plašāk: https://kekava.lv/pub/?id=150&lid=14037

 

  Drukāt