Ķekavas novada teritorijā komunālo pakalpojumu sniedzēji piedāvā asenizācijas pakalpojumus un izsmeļamo bedru notekūdeņu pieņemšanu, ja asenizācijas pakalpojumu veic privāti pakalpojumu sniedzēji:

Notekūdeņu nodošana ir maksas pakalpojums, un par to jāvienojas, iepriekš zvanot uz norādītajiem tālruņu numuriem. Turklāt notekūdeņiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Ķekavas novadā tos nosaka Rīgas domes 02.07.2002. gada noteikumu Nr. 22 pielikums - Pilsētas kanalizācijas tīklā novadīto notekūdeņu maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācija.


Iedzīvotāju ievērībai!

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes).
Lasīt vairāk.

 

Lai reģistrētu kanalizācijas sistēmu, īpašniekam jāaizpilda  iesniegums (reģistrācijas apliecinājums), kas elektroniski pieejams šeit, un jāiesniedz tas vienam no Ķekavas novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem:

 

  Drukāt