Viena no pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu, kas ietver arī brauktuvju attīrīšanu no sniega.

 

Ķekavas pagastā pašvaldības ielas un ceļu  attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, kā arī sniega izvešanu nodrošina SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, izņemot iekšpagalmus un stāvlaukumus, kas ir  SIA “Ķekavas nami” atbildība. Savukārt Valdlaučos gan pašvaldības ielas, gan iekšpagalmus uztur “Ķekavas nami”.

 

Daugmales pagastā –  iekšpagalmus uztur  SIA “Ķekavas nami”, bet pārējos pašvaldībai piederošās ielas un ceļus šajā teritorijā  -  Ķekavas sadzīves servisa centrs.

 

Baložu pilsētā iekšpagalmu tīrīšanu un grunts seguma ceļu uzturēšanu ziemā nodrošina SIA “Baložu komunālā saimniecība”, bet maģistrālās asfaltētās ielas tīra SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

 

Kontakti pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu:

 

Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Ķekavas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm ir pieejams kekavasnovads.lv sadaļā “Pakalpojumi”- “Ceļu uzturēšana”.

 

Kā pirmie tiek attīrīti novada maģistrālie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.

 

Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar ceļu uzturētājiem un sniegt informāciju par tiem pašvaldības ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti vai kuros nepieciešama ceļa seguma apstrāde ar pretslīdes materiāliem.

 

Lai ziemas iestāšanās nesagādātu raizes, Ķekavas novada atbildīgie dienesti ir gatavi darbam, taču pašu autovadītāju ziņā ir būt piesardzīgiem, ievērot drošu distanci un braukšanas ātrumu, kā arī parūpēties par sava transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un atbilstību lietošanai ziemā.

 

Privātīpašnieku ievērībai!

Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar jebkuru privāto pakalpojuma sniedzēju.

 

Lai iedzīvotājiem būtu vienkopus  informācija, pakalpojuma sniedzēji, kuri ir gatavi nodrošināt privāto ceļu tīrīšanu un uzturēšanu ziemā Ķekavas novadā, aicināti pieteikt savu pakalpojumu Ķekavas novada uzņēmumu padomes sludinājumu portālā www.kekavai.lv – sadaļā “Transports”. Tas arī izdarāms, dodoties uz pašvaldības interneta vietni www.kekavasnovads.lv –  “Sludinājumi”.

 Ķekavas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm


Ķekavas novada, Ķekavas pagasta 2017. gada autoceļu saraksts ar uzturēšnas klasēm


Ķekavas novada, Baložu pilsētas 2017. gada ielu saraksts ar uzturēšnas klasēm


Ķekavas novada, Daugmales pagasta 2017. gada autoceļu saraksts ar uzturēšnas klasēm

 

 

 

  Drukāt