Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par izstrādi

Domes lēmums, pielikums

VARAM 2016.gada 30.jūnija vēstule

 

  Drukāt