2/2017 Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"

Budžeta pielikumi

19.01.2017. 25.01.2017.

Saistošie noteikumi Nr.6/2017 "Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"" 

Budžeta pielikumi

25.05.2017. 31.05.2017.
Saistošie noteikumi Nr.12/2017 "Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr, 2/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetu"" 21.09.2017.  26.09.2017.
  Tweet Drukāt