3/2021 Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 3/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetu"

1 - 5.pielikums,         6.pielikums, 

Paskaidrojuma raksts

09.02.2021. 11.02.2021.
  Tweet Drukāt