1/2020 Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

1 - 5.pielikums,         6.pielikums

Paskaidrojuma raksts

25.01.2020. 01.02.2020.

Saistošie noteikumi Nr. 14/2020 " „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”

1.,2.,5.pielikumi,      6.pielikums

05.06.2020.  09.06.2020. 

Saistošie noteikumi Nr. 23/2020 " „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”

1.,2.,3.pielikums       4.pielikums

28.09.2020.  29.09.2020. 

Saistošie noteikumi Nr. 26/2020 " „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”

1.,2.,3, 4.pielikums       5.pielikums

29.10.2020. 31.10.2020.
Saistošie noteikumi Nr. 30/2020 " „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu” 17.12.2020. 23.12.2020.
1.,2.,3.pielikums      4.pielikums    
  Tweet Drukāt