1/2020 Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

1 - 4.pielikums,         6.pielikums

Paskaidrojuma raksts

25.01.2020. 01.02.2020.

 

   

 

   
  Tweet Drukāt