1/2020 Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetu"

1 - 5.pielikums,         6.pielikums

Paskaidrojuma raksts

25.01.2020. 01.02.2020.

Saistošie noteikumi Nr. 14/2020 " „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”

1.,2.,5.pielikumi,      6.pielikums

05.06.2020.  09.06.2020. 

 

   
  Tweet Drukāt