10/2019 „Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”  01.08.2019. 11.09.2019.
     
  Tweet Drukāt