9/2019 "Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu"

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 9/2019 "Par  Ķekavas novada pašvaldībai  piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”  30.05.2019. 14.08.2019.
  Tweet Drukāt