17/2018 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā

 

Saistošie noteikumi Nr. 17/2018 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā"            apstiprināti 28.02.2019.               spēkā no 13.03.2019.

  Tweet Drukāt