9/2017 Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu
Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

27.07.2017.

precizēti 28.02.2019.

13.03.2019.
     

 

  Tweet Drukāt