6/2019 Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu"

1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums6.pielikums

Vadības ziņojums

07.03.2019. 13.03.2019.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Par grozījumiem ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu""

1-5.pielikums                   6.pielikums

11.07.2019. 12.07.2019

Saistošie noteikumi Nr. 22/2019 "Par grozījumiem ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu""

1-5.pielikums                   6.pielikums

14.11.2019. 21.11.2019.

Saistošie noteikumi Nr. 23/2019 "Par grozījumiem ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetu""

1-5.pielikums                   6.pielikums

06.12.2019.  11.12.2019. 
  Tweet Drukāt