15/2017 Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai

 Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 "Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai" 21.12.2017 14.03.2018.
     
  Tweet Drukāt