1/2018 Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums

Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu"

1.-5.pielikumi

6.pielikums

Vadības ziņojums

01.02.2018. 06.02.2018.

 Saistošie noteikumi Nr.8/2018 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu”

1.-5.pielikumi 

6.pielikums

 01.06.2018.  07.06.2018.

Saistošie noteikumi Nr.13/2018 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu"

1.-5.pielikumi        6.pielikums

09.08.2018. 16.08.2018.

Saistošie noteikumi Nr.20/2018 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”

1.-5.pielikumi          6.pielikums

 

13.12.2018. 21.12.2018.
  Tweet Drukāt